Advies-Service is onafhankelijk adviseur op het gebied van financiële dienstverlening en adviseert en bemiddelt aangaande hypotheken en verzekeringen.

De hiervoor benodigde kennis en (praktijk) ervaring is gedurende een lange periode opgebouwd in de bank- en verzekeringswereld alsmede in de samenwerking met andere financiële dienstverleners.

Bij financiële dienstverlening dient u in dit geval te denken aan het adviseren en bemiddelen van verzekeringen, hypotheken, financieringen en verschillende vormen van vermogensopbouw. Het belang van u als klant staat daarbij hoog in het vaandel net als de oprechte interesse in uw (toekomstige) wensen.

Het omzetten van deze wensen in realistisch haalbare en verantwoorde (financiële) mogelijkheden is een dagelijkse uitdaging.

Dit gebeurt in zorgvuldig overleg en samenspraak met u als klant.

Het spreken van heldere taal en het begrijpelijk maken van complexe- en lastige zaken is de uitdaging om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Onafhankelijk

Advies-Service werkt met zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (bank, verzekeringsmaatschappij en serviceprovider) voor het afsluiten van financiële producten.

De advisering en bemiddeling is in belangrijke mate gebaseerd op de eigen praktische ervaringen met betreffende aanbieders van financiële producten en op een gedegen analyse van de keuze aan producten.

Als onafhankelijk intermediair is Advies-Service geheel vrij in de producten die u worden geadviseerd en die voor u worden bemiddeld.

De advisering aan u geschiedt op een objectieve analyse en een, door Advies-Service te bepalen, keuze aan producten en aanbieders in de markt.

Advies-Service is zelfstandig en onafhankelijk , dat betekent dat geen enkele andere partij er een belang in heeft.

 

Ervaring

Advies-Service is reeds jarenlang adviseur op het gebied van hypotheken, verzekeringen en financiële diensten, in de breedste zin van het woord.

U mag dan ook verwachten dat de zogenoemde markt goed bekend is en de actuele ontwikkelingen op de voet worden gevolgd.

Uiteraard zijn de voor de uitoefening van het adviseren en bemiddelen verplichte en relevante diploma’s en certificaten aanwezig.

 

Persoonlijk

Advies-Service is een kleinschalig financieel advieskantoor en kiest er bewust voor deze kleinschaligheid te behouden.

Op basis hiervan kan er een persoonlijke band met onze klanten worden aangegaan, worden behouden en worden verdiept.

In samenspraak met elkaar (op basis van uw wensen en haalbaarheid daarvan) kan uw individuele klantsituatie worden bepaald en worden vormgegeven.

Een persoonlijk advies begint met een goed kennismakingsgesprek van mens tot mens!

 

Uw waarborgen

Als waarborg voor u is er een inschrijving bij de volgende instellingen:

  • AFM register (Autoriteit Financiële Markten) onder nummer 12048791
  • KvK (Kamer van Koophandel) onder nummer 37103906
  • KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) onder nummer 300018290

 

Voorts is er een adequate Bavam beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanwezig.

 

Dienstenwijzer

Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voor het afnemen van een financieel product of dienst een beschrijving aan van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten.

Door middel van het downloaden van het betreffende document kunt u zich hier van verwittigen.

Vergelijkingskaarten

Het doel van de vergelijkingskaart is u in staat te stellen een bewuste keuze te maken en de diverse financiële dienstverleners met elkaar te kunnen vergelijken. 

 

 

Voor contact:

mobiel:                   06-21 21 41 54

e-mail:                    info@advies-service.nl

bezoekadres:       Nijlstraat 84, 

                                   1448 NZ Purmerend
                                   ( op afspraak)

 

 

 

 

 

 

Vergelijkingskaart Hypotheken V 0123
Werkgeversverklaring 2024 2 0 Hypotheek
Werkgeversverklaring 2024 2 0 Hypotheek ENGLISH
Werkgeversverklaring 2024 1 Hypotheek Aanvullende Voorzieningen
Vergelijkingskaart Risicos Afdekken V 0123
Vergelijkingskaart Vermogen Opbouwen V 0123
Dienstenwijzer V 01 2022
Privacy Statement V 01 2022
Algemene Voorwaarden V 01 2022
Beloningsbeleid V 01 2022
Disclaimer V 01 2022